با استعانت از درگاه خالق نور، نهمین کنفرانس "ماشین بینایی و پردازش تصویر" توسط دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی " بینائی ماشین و پردازش تصویر" در آبان ماه 1394 برگزار خواهد گردید. این کنفرانس به منظور توسعه دانش و فراهم آوردن محیطی مناسب جهت تبادل نظرات علمی و آگاهی از دستاوردهای پژوهشی محققین حوزه های بینائی ماشین و پردازش تصویر اجرا می گردد. کمیته علمی کنفرانس از کلیه پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان دعوت می نماید تا مقالات خود را که حاوی آخرین یافته های علمی در زمینه محورهای موضوعی کنفرانس می باشند، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

  • پردازش تصاویر پزشکی
  • استفاده از دانش/محتوی در پردازش تصویر مانند حاشیه نویسی تصاویر و پردازش تصاویر اجتماعی
  • الگوریتم های بینایی ماشین
  • سخت‌افزارهای بینایی ماشین و پردازش تصویر و ویدیو
  • شناسایی الگو و شی در تصاویر و ویدیو
  • واترمارکینگ و نهان‌نگاری تصویر و ویدیو
  • تصویرکاوی
  • پردازش تصاویر و ویدیوهای رنگی
  • تحلیل و درک تصاویر و ویدیو
  • ثبت و دوخت تصاویر
  • استفاده از محاسبات نرم در پردازش تصویر و ویدیو و بینایی ماشین
  • پردازش تصاویر ماهواره ای و چند طیفی
  • بیومتریک و شناسایی فعالیت انسان
  • تعیین کیفیت تصاویر و ویدیو
  • فشرده‌سازی تصویر و ویدیو
  • بازسازی و بهبود کیفیت تصاویر
  • فیزیک نور و نحوه تشکیل تصویر
  • پایگاه داده تصاویر، ذخیره و بازیابی
  • محور ویژه:شناسائی کاراکتر های فارسی

نکات مهم

  • مقالات باید در بر گیرنده یافته های نوین پیرامون زمینه های موضوعی کنفرانس بوده و قبلا منتشر نشده باشند.
  • مقالات باید مطابق دستورالعمل موجود در وبسایت کنفرانس تهیه و تنظیم شوند.
  • زبان رسمی کنفرانس فارسی می باشد، لیکن مقالات به زبان انگلیسی نیز مورد داوری قرار گرفته و در صورت پذیرش و ارائه به IEEE Xplore جهت نمایه گذاری ارسال خواهند شد.
  • ارائه مقالات پذیرفته شده در نشست های کنفرانس الزامی بوده و در غیر اینصورت از مجموعه مقالات حذف خواهند گردید.
  • مقالات برتر در مجله علمی- پژوهشی «بینائی ماشین و پردازش تصویر» پس از تکمیل به چاپ خواهند رسید.
  • مقاله برتر در حوزه محور ویژه «شناسائی کاراکترهای فارسی» توسط پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی جایزه ارزشمندی دریافت خواهد کرد.
  • مقالات برتر محور ویژه «شناسائی کاراکترهای فارسی» می توانند با تعریف طرح پژوهشی از طریق پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی جهت ادامه تحقیقات خود اعتبار ویژه دریافت دارند.

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقالات: 1394/5/1 ----> 1394/5/16
  • مهلت پیشنهاد کارگاه: 1394/6/1
  • اعلام نتایج داوری : 1394/7/15
  • مهلت ارسال نهائی مقالات پذیرش شده: 1394/8/1
  • زمان برگزاری کنفرانس: 27 و 28 آبان ماه 1394