تا 94/08/10پس از 94/08/10
آزاد4/000/000 ريال4/500/000 ريال
عضو IEEE یا نجمن3/000/000 ريال3/500/000 ريال
دانشجوی تحصیلات تکمیلی عضو IEEE و یا عضو انجمن2/000/000 ريال2/500/000 ريال
دانشجوی تحصیلات تکمیلی غیر عضو2/500/000 ريال3/000/000 ريال
دانشجوی کارشناسی عضو IEEE و یا عضو انجمن1/200/000 ريال1/500/000 ريال
دانشجوی کارشناسی غیر عضو1/500/000 ريال2/000/000 ريال
ثبت نام گروهی (مختص شرکت ها) با بیش از 5نفر1/000/000 ريال1/500/000 ريال

  • برای ثبت نام های گروهی ارسال نامه رسمی و هماهنگی قبلی با دبیرخانه کنفرانس الزامی است و نیازی به تکمیل فرم ثبت نام نمی باشد.
  • ارائه مدرک شناسایی معتبر برای دریافت کارت ورودی در روزهای برگزاری کنفرانس الزامی می باشد.
  • برای دریافت کارت ورودی در ثبت نام های دانشجویی، همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.
  • هزینه ثبت نام از سه طریق ذیل به حساب انجمن "ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران" قابل واریز است:
  • شماره کارت 6037991199509955 قابل پرداخت از هر عابر بانک به صورت کارت به کارت.
  • مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و واریز وجه به حساب سیبا بانک ملی شعبه کوی دانشجویان دانشگاه به شماره 0105565890002 به نام انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران.
  • از طریق اینترنت با شماره شبا برای خدمات بانکی ساتنا IR580170000000105565890002

پس از واریز وجه برای انجام فرایند ثبت نام و صدور کارت ورودی، لطفا فرم ذیل را تکمیل کنید: نام*


نام خانوادگی*


سازمان / شرکت / دانشگاه*


شماره تلفن همراه*


ایمیل*


تحصیلات*


شماره دانشجویی(برای تمامی ثبت نام های دانشجویی)


آپلود تصویر کارت دانشجویی


شماره عضویت در انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (برای استفاده از تخفیف عضویت در انجمن)


IEEE Member ID (برای استفاده از تخفیف عضویت)


لطفا فایل فیش پرداختی خود را آپلود کنید*