جهت درج مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس، لازم است ارائه دهنده، ثبت نام مقاله را تا تاریخ 94/8/1 انجام دهد.
در صورت عدم ثبت نام مقاله تا تاریخ 94/8/1 از درج مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس معذور می باشیم.

آزاد4/000/000 ريال
عضوIEEE یا انجمن3/000/000 ريال
دانشجوی تحصیلات تکمیلی عضو IEEE و یا عضو انجمن2/000/000 ريال
دانشجوی تحصیلات تکمیلی غیر عضو2/500/000 ريال

ثبت نام مختص داوران محترم کنفرانس
یک مقاله از داوران با بیش از 5 مقاله داوری عضو2/500/000 ريال
یک مقاله از داوران با بیش از 5 مقاله داوری غیر عضو3/000/000 ريال

 • مبالغ بالا شامل هزینه کارگاه و موارد آموزشی آن نمی گردد.
 • هزینه داوری هر مقاله 600/000 ريال بوده است که از هزینه ثبت نام دارندگان مقاله کسر می گردد.
 • از آنجا که مقالات انگلیسی پذیرفته شده، جهت بررسی برای نمایه شدن در IEEE، در اختیار کتابخانه دیجیتال IEEE Xplore قرار خواهند گرفت، لازم است تا نویسندگان مقالات انگلیسی مبلغ 350/000 ریال نیز اضافه بر مبالغ ثبت نام ذکر شده بپردازند.
 • نویسندگانی که بیش از یک مقاله پذیرفته شده داشته باشند، لازم است تا یک مقاله را طبق جدول فوق ثبت نام کرده و برای مقاله دوم 75% آن و برای مقاله سوم و بیشتر، 50% مبلغ فوق را بپردازند.
 • نویسندگان می بایست بازای هر صفحه اضافه (بیش از 4 صفحه)مبلغ 500/000 ریال پرداخت کنند. لازم به ذکر است صفحات اضافی، فقط تا سقف 2صفحه، چاپ می گردند.
 • ثبت نام مقاله و استفاده از خدمات کنفرانس در دو روز برگزاری فقط برای ارائه دهنده مقاله می باشد که تحویل کارت ورود به این فرد فقط با ارائه کارت شناسایی معتبر امکان پذیر خواهد بود.
 • برای دریافت کارت ورودی در ثبت نام های دانشجویی، همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.
 • هزینه ثبت نام از سه طریق ذیل به حساب انجمن "ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران" قابل واریز است:
 • شماره کارت 6037991199509955 قابل پرداخت از هر عابر بانک به صورت کارت به کارت.
 • مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و واریز وجه به حساب سیبا بانک ملی شعبه کوی دانشجویان دانشگاه به شماره 0105565890002 به نام انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران.
 • از طریق اینترنت با شماره شبا برای خدمات بانکی ساتنا IR580170000000105565890002