نام و نام خانوادگی دانشگاه
دکتر محسن ابراهیمی مقدمدانشگاه شهید بهشتی
دکتر افشین ابراهیمیدانشگاه صنعتی سهند
دکتر حمید ابریشمی مقدمدانشگاه خواجه نصیرطوسی
دکتر محمد رضا احمدزادهدانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر غلامرضا اکبری زادهدانشگاه چمران
دکتر داود آسمانیدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر علی آقاگلزادهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر رضا آقایی زاده ظروفیدانشگاه تهران
دکتر علی امیریدانشگاه زنجان
دکتر مازیار پالهنگدانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر فرح ترکمنی آذردانشگاه شهید بهشتی
دکتر غلامعلی حسین زادهدانشگاه تهران
دکتر خلیل خلیلیدانشگاه بیرجند
دکتر محسن سریانیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حمید سلطانیان زادهدانشگاه تهران
دکتر موسی شمسیدانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمد تقی صادقیدانشگاه یزد
دکتر علیرضا طالب پوردانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد عشقیدانشگاه شهید بهشتی
دکتر عماد فاطمی زادهدانشگاه صنعتی شریف
دکتر حسن قاسمیان>دانشگاه تربیت مدرس
دکتر کاوه کنگرلودانشگاه آزاد اسلامی
دکتر احمد محمودی ازناوهدانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد شهرام معینپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دکتر آزاده منصوریدانشگاه خوارزمی
دکتر فرحناز مهنادانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر امیر موافقیسازمان انرژی اتمی ایران
دکتر علی نادیاندانشگاه شهید بهشتی
دکتر منوچهر نحویدانشگاه گیلان
دکتر حسین نظام آبادی پوردانشگاه کرمان
دکتر محمدصادق هل فروشدانشگاه شیراز
منصور جم زاددانشگاه شريف
عليرضا سيديندانشگاه فردوسي
جواد صدريدانشگاه بيرجند

اعضای کمیته اجرایی

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر رضا قادری و دکتر مهرنوش شمس فرد رؤسای افتخاری کنفرانس
دکتر فرح ترکمنی آذردبیر کنفرانس
دکتر محسن ابراهیمی مقدمدبیر علمی کنفرانس
دکتر علیرضا طالب پورارتباط با صنعت
دکتر اسلام ناظمیمسئول امور مالی
دکتر اسلام ناظمیمسئول انتشارات
دکتر مونا قاسمیانمسئول روابط بین الملل
دکتر محمدحسین معیریمسئول امور سایت
دکتر احمد محمودی ازناوهمسئول نمایشگاهها
دکتر علی نادیانمسئول کارگاهها
خانم مریم جوادیان فرزانه و خانم نسترن صفویدبیرخانه
دکتر محمد اسلامیمسئول سمعی بصری