کارگاه ها در تاریخ سه شنبه 94/8/26 و پنج شنبه صبح 94/8/28 برگزار خواهند گردید.
هر کارگاه در صورت رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان به حد نصاب تشکیل خواهد شد و در صورت نرسیدن به حد نصاب( حداقل 10 نفر )با نظر ثبت نام کننده، ایشان به کارگاه دیگر منتقل یا وجه ثبت نام دو هفته پس از اتمام کنفرانس مسترد خواهد شد.
در صورت به حد نصاب نرسیدن کارگاه ها مبلغ ثبت نام تا یک هفته پس از اتمام کنفرانس مسترد خواهد شد.


کد کارگاه نام کارگاه مسئول ارائه کنندگان نهاد وابسته تعداد ساعت تاریخ و ساعت برگزاری
WS1آموزشی-کاربردی شبکه عصبی مصنوعی به همراه انجام پروژه اجراییدکتر سعید راحتیعضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد4پنج شنبه 28آبان ساعت9 الی 13
WS2بازشناسی کلمات دست نوشته فارسی، چالش ها و راهکارهادکتر جوادصدریدانشگاه بیرجند. دانشکده برق و کامپیوتر 0 گروه کامپیوتر4سه شنبه 26 آبان ساعت 14 الی 18
WS3برنامه های کاربردی بینایی ماشین با کتابخانه Open CVمهندس علی میرزاییشرکت ساختارهای اطلاع رسانی نوین (سان)4سه شنبه 26 آبان ساعت 8 الی 12
WS4ارائه مقدمه ای برشبکه های عصبی کانوولوشنال عمیق وابزارهای پیاده سازی مرتبطمهندس سعید ایزدیشرکت ساختارهای اطلاع رسانی نوین (سان)4سه شنبه 26 آبان ساعت 14 الی 18
WS5تجاری سازی محصولات بینایی ماشیندکتر توکلیدانشگاه شهید بهشتی. گروه علوم کامپیوتر4سه شنبه 26 آبان ساعت 14 الی 18
WS6اصول پایه ردیابی در تصاویر ویدیویی؛معرفی، مفاهیم و کاربردهادکتر برادران شکوهیهیئت علمی دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت4پنج شنبه 28 آبان ساعت 8 الی 12
WS7مدیریت پروژه های نرم افزاری در چارچوب استاندارد PRINCE2 با استفاده از فرآیندهای PMBOKمهندس مجتبی امینی اُماملاهیجان- دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده فنی، مهندسی (دانشجوی دکترا- دانشگاه شهید بهشتی)8سه شنبه 26 آبان ساعت 8 الی 18 (ساعت 12 الی 14 نهار و نماز)
WS8جداسازی مبتنی بر اطلس : معرفی.مفاهیم و کاربردهای پزشکیدکتر برادران شکوهیهیئت علمی دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت4پنج شنبه 28 آبان ساعت 8 الی 12
WS9پردازش تصاویر راداری با استفاده از MATLABو ENVIدکترغلامرضا اکبري زادهدانشگاه شهید چمران گروه برق4پنج شنبه 28 آبان ساعت 8 الی 12
WS10شناسایی جعل چهره توسط کارشناس خبرهمهندس زینب نراقیمرکز اسناد هویتی و امنیتی ایران(متیران)4سه شنبه 26 آبان ساعت 8 الی 12
WS11چالش های اخذ اثر انگشت و چهره در پروژه عظیم کارت هوشمند ملی شهروندان ایرانیمهندس زینب نراقیمرکز اسناد هویتی و امنیتی ایران(متیران)4سه شنبه 26 آبان ساعت 14 الی 18
WS12آشنايي با سيستم‌هاي تصويربرداري مادون قرمز و کاربردهاي صنعتي و پزشکي آن در حوزه بينايي ماشيندکتر امیر موافقیپژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي4سه شنبه 26 آبان ساعت 8 الی 12
WS13تصویربرداری پزشکی فراصوتی« USCT »وناحیه بندی سه بعدی آنها برای کمک به تشخیص سرطان سینهدکتر اشکان تاشکهیئت علمی مدعو دانشکده مجازی دانشگاه شیراز4سه شنبه 26 آبان ساعت 14 الی 18
WS14آنالیز شناخت با استفاده از ردیاب چشمی و سیگنال مغزیدکتر نگار سماک نژادپژوهشکده علوم شناختی و مغز4سه شنبه 26 آبان ساعت 8 الی 12