منتخبی از عکسها و فیلمهای کنفرانس را در صفحه گزارش تصویری کنفرانس ببینید. X
مقالات برتر کنفرانس اعلام شد برای دانلود اینجا را کلیک کنید. X

دریافت فایل فراخوان مقالات


با استعانت از درگاه خالق نور، نهمین کنفرانس "ماشین بینایی و پردازش تصویر" توسط دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی " بینائی ماشین و پردازش تصویر" در آبان ماه 1394 برگزار خواهد گردید. این کنفرانس به منظور توسعه دانش و فراهم آوردن محیطی مناسب جهت تبادل نظرات علمی و آگاهی از دستاوردهای پژوهشی محققین حوزه های بینائی ماشین و پردازش تصویر اجرا می گردد. کمیته علمی کنفرانس از کلیه پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان دعوت می نماید تا مقالات خود را که حاوی آخرین یافته های علمی در زمینه محورهای موضوعی کنفرانس می باشند، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقالات: 1394/5/1 ----> 1394/5/16
  • مهلت پیشنهاد کارگاه: 1394/6/1
  • اعلام نتایج داوری : 1394/7/15 ----> 1394/7/20
  • مهلت ارسال نهائی مقالات پذیرش شده: 1394/8/1
  • زمان برگزاری کنفرانس: 27 و 28 آبان ماه 1394